Αυτό το καλοκαίρι θα 'ρθω στην Αμοργόστο πατρικό μου σπίτι που χρόνια νοσταλγώ.